Mgr. Jan Fries

PSYCHOTERAPIE / KOUČINK / SUPERVIZE / PŘEKLADY / DOUČOVÁNÍ

    

Okruhy problémů, kde může psychoterapie pomoci: mezilidské vztahy / závislosti / nutkavé chování / osobnostní růst / životní orientace / psychologické a pedagogické poradenství / kontaky na další odborníky / těžkosti v oblasti komunikace / asertivita / strachy a fobie / školní a výchovné potíže / problémy spojené s psychickými nemocemi / podpora a zvládání složitých situací / vypořádání se s minulostí / obavy z budoucnosti / mezigenerační konflikty / životní nespokojenost / pocity zmatku, viny, bezmoci, osamění / nalezení vlastního učebního stylu a pomoc s učením / vztah k bohu a jiné metafyzické otázky / psychosomatika ...

PSYCHOTERAPIE

Pohybujete se v kruhu? Opakují se vaše problémy? Procházíte náročnou změnou? Trpíte? To a nejen to je jsou oblasti, s kterámi může psychoterapie poskytnout. Není vždy nutné dopodrobna zkoumat problém, někdy je užitečnější zaměřit pozornost na řešení.

KOUČINK

Většinou se více než terapie soustředí na osobní či profesní růst. Může pomoci provázet na cestě k novým dovednostem nebo k dokončení pracovního projektu.

DOUČOVÁNÍ

Doučování se věnuji od střední školy. Při učení se snažím přijít na jádro problému a vysvětlit to i žákovi. Nejčastěji se na mě klienti obracejí s problémy s matematikou, kde často stačí krátká intervence (několik hodin) k výraznému dlouhodobému zlepšení.

Doučuji předměty základní i střední školy mimo cizích jazyků s důrazem na vyhledání individuálních učebních potíží žáka a anglický jazyk do pokročilé úrovně.

VZTAHOVÁ TERAPIE

Potřebujete pomoc se vztahy, vzájemnou komunikací, či odpuštěním? Chcete prozkoumat vztahové vzroce, které se ve vašich životech opakují. V bezpečí tereputické ordinace se můžeme společně vydat i na tuto cestu, ať už sami, nebo s vašimi partnery nebo dětmi.

FOTOGRAFIE

Fotografování je mi koníčkem a nebráním se zajímavým prjektům na spolupráci.

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Z a do anglického jazyka. Mimo obecné angličtiny se specializuji na tlumočení a překlady z oblasti psychoterapie a sociální práce. Obvykle mohu nabídnout i expresní rychlý překlad.

O mě a o terapii
Poskytuji:
 • diskrétnost a anonymitu
 • krátké objednací lhůty
 • termíny i v odpoledních a podvečerních hodninách
 • možnost práce i v angličtině
  Něco o mě: Vzdělání a výcviky:
 • Ostravská universita - Sociální práce s poradenským zaměřením
 • Stockport College of Higher Education: Diploma in Social Work- půlroční stáž
 • Umění pomáhat – výcvik v systemické terapii – Institut pro systemickou zkušenost
 • Telefonická krizová intervence – občanské sdružení „D“
    Profesní praxe:
 • Soukromá psychoterapeutická praxe
 • Kon-rad - lektor vzdělávání
 • Městská nemocnice Ostrava - Telefonická krizová intervence na lince důvěry
 • Sdružení sociálních asistentů v Ostravě - pozice terénní sociální pracovník
 • Modrý kříž v ČR – pozice psychoterapeut a koordinátor, přednášková činnost
 • Úřad Práce v Ostravě – pozice poradce a lektor

Informace

Věnuji se systemické / poststrukturální psychoterapii, jedné z metod léčení slovem. Prostředkem mojí práce je rozhovor s Vámi, ve kterém společně nacházíme nové významy a možnosti.

Ceník

Individuální terapie a poradenství: 700 Kč/hod

Párová konzultace, konzultace mimo běžný čas: 1000 Kč/hod

Supervize: 1000 Kč/hod

Doučování (mimo Aj.) 300 Kč/h

Doučování Aj. 500 Kč/h

Fotografie, tlumočení a překlady - dle dohody

Zavolejte mi a domluvíme se na spolupráci.

Při vaši složité sociální situaci se můžeme dohodnout na nižší ceně.

Jsem schopen pracovat i v angličtině.

Příjmám platbu i v Bitcoinech (BTC) a přes PayPal

Kontaktní informace

 •   +420 603 911 527
 •   Mapa, kde pracuji.
 •   j.fries (at) centrum.cz
Když se soustředíme na 20 procent toho, co je špatně, můžeme vyřešit 80 procent problémů.

Paretův princip

Fantazie nebo fikce se mohou stát skutečnostmi, časem, když se o nich mluví dost dlouho.

Tom Anderson

Člověk je totiž paradoxní, a to se změnit nedá.

Carl Gustav Jung

Hledání smyslu a smysluplnosti života je primárním motivem lidského chování. Tato potřeba - stejně jako jiné potřeby - může být uspokojována nebo neuspokojena.

Abraham Maslow

Lidé vědí, co dělají. Často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají. Ale nevědí, co to dělá, když to dělají.

Michel Foucault

Přes naši nesmírnou touhu po lásce považujeme za důležitější téměř vše kromě lásky.

Erich Fromm