Mgr. Jan Fries

PSYCHOTERAPIE / KOUČINK / PŘEKLADY / DOUČOVÁNÍ

    

Okruhy problémů, kde může psychoterapie pomoci: mezilidské vztahy / závislosti / nutkavé chování / osobnostní růst / životní orientace / psychologické a pedagogické poradenství / kontaky na další odborníky / těžkosti v oblasti komunikace / asertivita / strachy a fobie / školní a výchovné potíže / problémy spojené s psychickými nemocemi / podpora a zvládání složitých situací / vypořádání se s minulostí / obavy z budoucnosti / mezigenerační konflikty / životní nespokojenost / pocity zmatku, viny, bezmoci, osamění / nalezení vlastního učebního stylu a pomoc s učením / vztah k bohu a jiné metafyzické otázky / psychosomatika ...

PSYCHOTERAPIE

Pohybujete se v kruhu? Opakují se vaše problémy? Procházíte náročnou změnou? Trpíte? To a nejen to je jsou oblasti, s kterámi může psychoterapie poskytnout. Není vždy nutné dopodrobna zkoumat problém, někdy je užitečnější zaměřit pozornost na řešení.

KOUČINK

Většinou se více než terapie soustředí na osobní či profesní růst. Může pomoci provázet na cestě k novým dovednostem nebo k dokončení pracovního projektu.

DOUČOVÁNÍ

Doučování se věnuji od střední školy. Při učení se snažím přijít na jádro problému a vysvětlit to i žákovi. Nejčastěji se na mě klienti obracejí s problémy s matematikou, kde často stačí krátká intervence (několik hodin) k výraznému dlouhodobému zlepšení.

Doučuji předměty základní i střední školy mimo cizích jazyků s důrazem na vyhledání individuálních učebních potíží žáka a anglický jazyk do pokročilé úrovně.

VZTAHOVÁ TERAPIE

Potřebujete pomoc se vztahy, vzájemnou komunikací, či odpuštěním? Chcete prozkoumat vztahové vzroce, které se ve vašich životech opakují. V bezpečí tereputické ordinace se můžeme společně vydat i na tuto cestu, ať už sami, nebo s vašimi partnery nebo dětmi.

FOTOGRAFIE

Fotografování je mi koníčkem a nebráním se zajímavým prjektům na spolupráci.

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Z a do anglického jazyka. Mimo obecné angličtiny se specializuji na tlumočení a překlady z oblasti psychoterapie a sociální práce. Obvykle mohu nabídnout i expresní rychlý překlad.

O mě a o terapii
Poskytuji: diskrétnost a anonymitu krátké objednací lhůty termíny i v odpoledních a podvečerních hodninách   Něco o mě Vzdělání: Ostravská universita - Sociální práce s poradenským zaměřením Stockport College of Higher Education: Diploma in Social Work- půlroční stáž   Výcviky: Umění pomáhat – výcvik v systemické terapii – Institut pro systemickou zkušenost www.isz-mc.cz akreditace ČPS, ČLS JEP Telefonická krizová intervence – občanské sdružení „D“, akreditace MPSV a ČAPLD   Workshopy a konference: III. Mezinárodní systemická konference - Systémy předpokladů a systemická praxe, červen 2011, Praha Ben Furman - Reteaming - koučování zaměřené na řešení, květen 2011, Velké Bystřice Kurt Ludewig – Seminář k současnému stavu systemické terapie, květen 2010, Praha Harry Korman – Možnosti klinicko- psychologické práce s „nespolupracujícími klienty“, duben 2010, Olomouc R. Ch. Gutiérrez - Obrat ke spolupráci v pomáhajících profesích, březen 2010, Brno Jill Friedman – Umění dotazování v narativní terapii, říjen 2009, Praha Celostátní konference o lidské sexualitě, březen 2009, Olomouc 4. česká konference kognitivně behavioralní terapie, květen 2004, Kroměříž Profesní praxe: Soukromá psychoterapeutická praxe Kon-rad - lektor vzdělávání Městská nemocnice Ostrava - Telefonická krizová intervence na lince důvěry Sdružení sociálních asistentů v Ostravě - pozice terénní sociální pracovník Modrý kříž v ČR – pozice psychoterapeut a koordinátor, přednášková činnost Úřad Práce v Ostravě – pozice poradce a lektor  

Informace

Věnuji se systemické / poststrukturální psychoterapii, jedné z metod léčení slovem. Prostředkem mojí práce je rozhovor s Vámi, ve kterém společně nacházíme nové významy a možnosti.

Ceník

Individuální terapie a poradenství: 500 Kč/hod

Párová konzultace, konzultace mimo běžný čas: 800 Kč/hod

Supervize: 800 Kč/hod

Doučování (mimo Aj.) 300 Kč/h

Doučování Aj. 400 Kč/h

Fotografie, tlumočení a překlady - dle dohody

Zavolejte mi a domluvíme se na spolupráci.

Při vaši složité sociální situaci se můžeme dohodnout na nižší ceně.

Příjmám platbu také v Bitcoinech (BTC)

Kontaktní informace

  •   +420 603 911 527
  •   Mapa, kde pracuji.
  •   j.fries (at) centrum.cz
Když se soustředíme na 20 procent toho, co je špatně, můžeme vyřešit 80 procent problémů.

Paretův princip

Fantazie nebo fikce se mohou stát skutečnostmi, časem, když se o nich mluví dost dlouho.

Tom Anderson

Člověk je totiž paradoxní, a to se změnit nedá.

Carl Gustav Jung

Hledání smyslu a smysluplnosti života je primárním motivem lidského chování. Tato potřeba - stejně jako jiné potřeby - může být uspokojována nebo neuspokojena.

Abraham Maslow

Lidé vědí, co dělají. Často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají. Ale nevědí, co to dělá, když to dělají.

Michel Foucault

Přes naši nesmírnou touhu po lásce považujeme za důležitější téměř vše kromě lásky.

Erich Fromm